Anton Cerkovnik – Častni član PGD Boh. Bistrica

Anton Cerkovnik – Častni član PGD Boh. Bistrica

Občni zbor PGD Bohinjska Bistrica je 3.2.2018 za častnega člana potrdil Antona Cerkovnika.
Listina o častnem članstvu mu je bila po občnem zboru zaradi poškodbe podeljena na domu. Delegacijo so poleg predstavnikov društva sestavljali tudi predsednik Gasilske zveze Bled Bohinj, predstavnik pobratenega PIGD Steklarna Hrastnik ter predstavnik PGD Nova Gorica

Obrazložitev:
Cerkovnik Anton je v gasilske vrste včlanjen že od mladih let. Skozi celotno obdobje je bil zelo aktiven
tako v operativi kot tudi v več organih društva. Več let je bil tudi član upravnega odbora na gasilski
zvezi. Njegovo delo skozi več desetletij presega aktivnosti ostalih članov, predvsem na področju
zagotavljanja ustreznega gasilskega doma za potrebe gasilskega društva. Tako je že v sedemdesetih
letih predvsem pod njegovim delom, organizacijo in izvedbo bil obnovljen gasilski dom, dvignjen strop
v garažah ter izveden prizidek. V obdobju po letu 2000 je priskrbel vso potrebno dokumentacijo za
gradnjo 4 garaže gasilskega doma. Kljub letom je v društvu obnovil vodovod ter za gasilsko cisterno v
orodišču leta 2011 zgradil hidrant, organiziral namestitev novih vrat med orodiščem in garažami,
prenovil radiatorski sistem v sejni sobi itd. Poleg vsega navedenega je kljub častitljivi starosti v
društvu do danes opravljal naloge podpredsednika ter se udeleževal vseh aktivnosti veteranov. Glede
na navedeno menimo, da je Cerkovnik Anton zaslužen za uspešno delo našega gasilskega društva
skozi več desetletij ter ima za to posebne zasluge, ki prispevajo k uspešnemu razvoju in napredku
gasilstva v lokalnem okolju in širše in ga predlagamo za častnega člana.