Intervencije 2006

Friday, 24 September 2010
DATUM NAZIV
2006-01-02 19:05:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – pušča voda v objektu – Bohinjska Bistrica
2006-01-04 08:08:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – zapiranje vode Zoisov Grad Boh Bistrica
2006-01-04 11:20:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Prometna nesreča-Nomenj
2006-01-05 15:04:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Čiščenje kanalizacije – BOH: BISTRICA
2006-01-08 06:44:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – prečrpavanje vode na Voglu
2006-01-22 16:11:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – požar v kleti, Boh. Bistrica
2006-01-26 07:12:00 Neaktualni dogodki – različna vsebina za lažje določevanje pravilne šifre – Iz kozolca se kadi
2006-01-27 17:30:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – požar brunarice, Ribčev Laz
2006-02-05 15:31:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Vozilo na strehi-Boh. Bistrica
2006-02-08 02:32:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Bohinjska Bistrica, dimniški požar
2006-02-13 08:30:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Prometna nesreča-savica
2006-02-17 09:20:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Zamašena kanalizacija-Boh. Bistrica
2006-02-28 11:45:00 Požari na prometnih sredstvih – požari na sredstvih cestnega prometa – požar na osebnem vozilu – Nemški Rovt
2006-03-05 11:02:00 Poplave – poplave meteorne vode – črpanje vode
2006-03-06 10:46:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Bohinjska Bistrica, črpanje vode
2006-03-28 15:01:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Počila vodovodna cev – Ribčev Laz
2006-04-06 11:41:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Tehnična pomoč -odpiranje vrat-Boh.Bistrica
2006-04-27 10:02:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – prometna, Koprivnik, Bohinj
2006-04-30 12:00:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – vnele so se saje
2006-06-28 08:02:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Bohinjska Bistrica, požar v večstanovanjski stavbi
2006-07-07 11:53:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na gozdnih in grmovnih površinah – gozdni požar
2006-07-10 16:44:00 Nesreče z nevarnimi snovmi – druga onesnaženja okolja in posegi v okolje – Ukanc, razlitje fekalij
2006-07-15 13:50:00 Požari v naravi oziroma na prostem – drugi požari v naravi oziroma na prostem – Požar v naravi-Lepence
2006-07-16 14:03:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na gozdnih in grmovnih površinah – Požar v naravi-Planina Krstenica
2006-07-20 22:11:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na gozdnih in grmovnih površinah – Požar v gozdu – JELOVICA
2006-07-21 09:18:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na gozdnih in grmovnih površinah – Jelovica, požar na območju vetroloma
2006-07-21 17:09:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na gozdnih in grmovnih površinah – Požar pri Škrbini
2006-07-24 12:14:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na gozdnih in grmovnih površinah – Požar v naravi-Vogel
2006-08-04 11:35:00 Neaktualni dogodki – lažna obvestila in alarmi – Požar v naravi-Storeča ravan-lažni
2006-08-13 22:31:00 Požari v objektih – Drugi gradbeni inženirski objekti – Požar koče-Vogel
2006-08-14 20:25:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – dimniški, Ukanc
2006-08-19 14:41:00 Neaktualni dogodki – drugo – prevrnil se je kanu na Bohinjskem Jezeru
2006-08-20 00:38:00 Neaktualni dogodki – lažna obvestila in alarmi – gori vozilo
2006-08-20 03:04:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – FILBO gori baraka
2006-08-22 01:37:00 Neaktualni dogodki – različna vsebina za lažje določevanje pravilne šifre – iskrenje kabla-Boh. Bistrica
2006-08-22 16:31:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Gori senik – Žlan
2006-08-23 01:24:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – gori kozolec v bitnjah
2006-08-23 15:28:00 Požari v objektih – Drugi gradbeni inženirski objekti – Gori senik
2006-08-24 20:35:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – gori senik
2006-10-01 16:51:00 Neaktualni dogodki – drugo – prevrnjena jadrnica
2006-10-20 21:39:00 Požari v naravi oziroma na prostem – drugi požari v naravi oziroma na prostem – Gori ograja okoli delovišča – BOHINJSKA BISTRICA
2006-11-14 11:03:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Požar v štedilniku – BOH. BISTRICA
2006-11-20 20:49:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Vnel se je dimnik in sosednji prostor
2006-12-31 22:15:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Gori hiša – Bohinjska Bistrica