Intervencije 2007

DATUM NAZIV
   
   
2007-02-01 19:11:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – dimniški požar Cesta na Ravne
2007-04-16 15:03:00 Požari v naravi oziroma na prostem – drugi požari v naravi oziroma na prostem – Nomenj, požar trave ob progi
2007-04-28 17:10:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Zamašena kanalizacija – Bohinjska Bistrica
2007-05-19 15:25:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – zamašena kanalizacija
2007-05-22 15:45:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – požar pom. stroj, Brod, Bohinj
2007-05-30 20:10:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Bohinjska Bistrica – gori dimnik
2007-06-01 18:08:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Čiščenje kanalizacije – Bohinjska Bistrica
2007-06-25 14:45:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Požar senika, hleva in hiše – UKANC 95
2007-08-01 18:17:00 Požari v naravi oziroma na prostem – požari na travniških površinah – Gori trava – BOHINJSKA BISTRICA
2007-09-18 13:45:00 Poplave – poplave ob vodotokih – Polave v občini – BOHINJ
2007-09-19 18:20:00 Nesreče z nevarnimi snovmi – nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih – Prečrpavanje kurilnega olja
2007-09-21 07:22:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Gori hlev – LAŠKI ROVT BOHINJ
2007-09-30 08:23:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Boh. Bistrica – saje v dimniku
2007-10-07 11:10:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Čiščenje kanalizacije – BOHINJSKA BISTRICA
2007-11-04 20:26:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – DIMNIŠKI POŽAR-BOH.BISTRICA
2007-11-23 16:44:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – dimniški požar Boh.Bistrica
2007-11-24 20:16:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – požar stanovanjske hiše Stara Fužina
2007-12-10 15:45:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Požar v kotlovnici – Šport Hotel Pokljuka
2007-12-19 21:36:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Gori v Zoisovem gradu – BOHINJSKA BISTRICA
2007-12-29 20:42:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Dimniški požar – Bohinjska Bistrica