OBČNI ZBOR 2011

Občini zbor društva bo potekal 5. februarja 2011 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih PGD Bohinjska Bistrica. Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročilo o delu društva v preteklem letu:
 • Predsednik
 • Poveljnik
 • Blagajnik
 • Članice
 • Mladinski referent
 1. Poročilo nadzornega odbora
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Razprava na poročila in sprejem poročil
 4. Potrditev podpoveljnika
 5. Program dela za leto 2011
 6. Podelitev priznanj
 7. Razno

Sledil bo družabni del s pogostitvijo, ki bo letos organiziran v spodnjih prostorih. Zaželjena je udeležba v svečanih uniformah oz. delovnih uniformah (tisti ki nimajo svečanih)