Objekti, stanovanja in vozila za gasilske vaje

Objekti, stanovanja in vozila za gasilske vaje

Gasilci vsako leto izvedemo več vaj iz različnih področij. Zato za vaje potrebujemo:
-stanovanjske hiše, garaže, kozolce, gozdne površine,
-odslužena vozila.

ODSLUŽENA VOZILA
Odsluženo vozilo na naše stroške odpeljemo. Po izvedbi vaje ga odpeljemo na pooblaščeno deponijo, lastnik prejme uradno potrdilo o uničenju, ki ga predloži upravni enoti, da je bilo vozilo predano v razgradnjo.

OBJEKTI
Pred vajo se z lastnikom objekta natančno pogovorimo, kako bo vaja potekala, katere dele zgradbe lahko uporabimo. Upoštevamo tudi zahteve lastnika npr. na katerih delih ne želi, da se gasilci gibljejo zaradi urejene zelenice ipd. Pri vajah v objektih, ki so v uporabi nikoli ne uporabljamo vode, vodo uporabimo le v zunanjih delih ali po predhodnem dogovoru z lastnikom (objekti pred rušenjem) ter tudi to na način, da se ne poškoduje fasada ali drugi deli, zato je morebitna skrb o škodi odveč.

Zato se tokrat obračamo na vse lastnike objektov. Če bi tudi pri vas lahko izvedli gasilsko vajo nam to sporočite na poveljnik@pgdbb.si ali GSM 041/224-118. Vsem hvala že v naprej!