OKTOBER 2018- MESEC POŽARNE VARNOSTI

OKTOBER 2018- MESEC POŽARNE VARNOSTI

112logoTematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena številki za klic v sili 112.

DAN ODPRTIH VRAT – SOBOTA, 27.10.2018 od 15. – 18. ure – PARKIRIŠČE PRED TRGOVINO ŠPAR

  • -Predstavitev gasilske opreme, vozil itd  za občane,
  • -Sprejem gasilnikov od občanov na letne preglede oz. servise
  • -Sprejem naročil za nove gasilnike

GASILSKA VAJA - SOBOTA, 27.10.2017 ob 19. uri -  

 

CELOTNI  MESEC OKTOBER 2018

  • gasilci PGD Boh. Bistrica bodo skupaj z upravljavcem hidrantnega omrežja, opravljali preventivne preglede in preizkuse hidrantov na območju Bohinjske Bistrice, Ribčevega Laza in Ukanca.
  • izvedba evakuacij v večstanovanjskih zgradbah je v pristojnosti stanovalcev. Če bi želeli tudi pri vas izvesti takšno vajo in pri tem želite pomoč gasilcev, nam to sporočite na poveljnik@pgdbb.si (z izvedbo vaje se morajo strinjati vsi stanovalci v bloku)
  • Lastniki ali uporabniki stanovanjskih ali poslovnih objektov, ki morajo imeti izdelan požarni načrt, so dolžni izvod tega načrta izročiti tudi gasilski enoti (8. člen Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS št. 52/2007). Preverite ali imate izdelan požarni načrt ter ali je bil poslan gasilski enoti. Več informacij na poveljnik@pgdbb.si ali GSM 041/224-118.