Intervencije 2008

Intervencije 2008

    2008-01-02 13:20:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Dimiški požar v leseni hiši – BOH. BISTRICA 2008-01-03 11:35:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – čiščenje kanalizacije 2008-01-03 15:09:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Boh. bistrica, čiščenje kanalizacije 2008-03-21 14:59:00 Poža... »