Intervencije 2010

Intervencije 2010

Datum Podskupina Kratek naziv 2.1.2010 00:00 Požarna straža / 2.1.2010 16:48 Tehnična in druga pomoč na Jelovici je ostal z avtom v snegu 9.1.2010 20:45 Tehnična in druga pomoč Zamašena kanalizacija-Boh,Bistrica 16.1.2010 16:18 Tehnična in druga pomoč Zamašen odtok-Boh.Bistrica 6.2.2010 00:00 Požarna straža / 7.2.2010 14:53 Nesreče v gorah Snežni plaz saul smučarja – VOGEL 690... »