Intervencije 2009

DATUM NAZIV
2009-01-21 15:30:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Boh. Bistrica – čiščenje kanalizacije
2009-01-23 17:38:00 Nesreče v železniškem prometu – vlak povozil ljudi – vlak zbil osebo Log
2009-01-29 09:54:00 Neaktualni dogodki – drugo – Podrta baraka-Boh.Bistrica
2009-02-24 15:12:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Prometna Nomenj
2009-03-15 16:06:00 Nesreče z nevarnimi snovmi – druga onesnaženja okolja in posegi v okolje – Oljni madež-Bohinj
2009-03-23 11:56:00 Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe – Požar silosa-Boh.Bistrica
2009-03-29 09:53:00 Poplave – poplave meteorne vode – črpanje vode vodni park Bohinj
2009-04-10 23:49:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – kanalizacija Nemški rovt
2009-06-02 02:20:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Izliv vode v hiši – boh. bistrica 62226
2009-07-18 15:34:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – Gori vikend-Pokljuka
2009-07-30 10:25:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Prometna nesreča – Srednja vas-Češnjica
2009-08-22 11:54:00 Nesreče z nevarnimi snovmi – nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih – Kurilno olje na Bohinjskem jezeru
2009-08-31 16:00:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Čiščenje dovodne cevi v HE – BOH. BISTRICA 64746
2009-09-04 12:07:00 Poplave – poplave meteorne vode – Voda zaliva stan. objekte – Bohinjska Bistrica
2009-09-18 16:14:00 Nesreče pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih – nesreče pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih – Nekdo je padel v vodo in se utapla-Bohinj
2009-10-08 17:37:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – čiščenje jaška za meteorne vode
2009-10-12 11:38:00 Neaktualni dogodki – različna vsebina za lažje določevanje pravilne šifre – gozdni požar Boh. Bistrica
2009-10-25 13:13:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Prometna nesreča – Bohinjska Bistrica
2009-11-14 09:11:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Odstranjevanje zabojnika za papir – Bohinj
2009-11-17 23:04:00 Požari v objektih – Stanovanjske stavbe – požar vikenda Nomenj
2009-11-29 09:07:00 Tehnična in druga pomoč – tehnična in druga pomoč – Izpust vode-Boh.Bistrica
2009-12-23 00:01:00 Poplave – poplave meteorne vode – črpanje vode Boh. Bistrica
2009-12-23 05:04:00 Poplave – poplave meteorne vode – Poplave – Boh. Bistrica
2009-12-24 21:38:00 Poplave – poplave meteorne vode – poplavljanje-črpanje Bohinj
2009-12-25 00:16:00 Poplave – poplave meteorne vode – Poplave -Bohinj
2009-12-25 15:02:00 Močan veter – vetrolom – Odkrita streha – Ribčev Laz
2009-12-25 18:33:00 Nesreče v cestnem prometu – prometne nesreče – Prometna nesreča – Bohinj
2009-12-28 12:52:00 Poplave – poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod – poplavljen jašek dvigala Boh. Bistrica