Freska sv. Florjana

Čaščenje sv. Florjana je razširjeno po Avstriji, Bavarskem, tudi po naših krajih. Sv. Florjan je patron proti požarom in poplavam in zavetnik gasilcev. V Dravski banovini so se gasilci imenovali tudi »vitezi svetega sv. Florjana«.

Tudi gasilski dom Bohinjska Bistrica krasi freska sv. Florjana. Avtor freske je znan slikar Valentin Hodnik.