Pomembnejši kontakti

Gasilski dom 04/5721-430

Operativni  štab (sprejema klice ob večjih ujmah) 082 005 689

Tajnik: Žan Tepina GSM 051/832-517
Blagajnik: Anica Murovec 
Računovodja: Rada Podgornik GSM 031/474-853
Glavni strojnik in hišnik: Milan Kalan GSM 041/963-526
Komisija za mlade: Meta Stare Kalan GSM 031/375-232
Komisija za članice: Iris Režek GSM 051/686-624
Predsednik nadzornega odbora: Godec Tomaž
Predsednik častnega razsodišča: Nejc Podgornik