Vaja – posredovanje v hotelih

Zopet vadimo, tudi dež nas ne ustavi. Tokrat (22.5.2021) smo se posvetili hotelu, ga zadimili, da smo se še bolj približali realni situaciji. Tovrstni objekti, ki jih v Bohinju ni malo, imajo svoje specifike, od postavljanja cevovoda v notranjosti, sistematičnega pregleda številnih prostorov, pa vse do običajno množične evakuacije gostov. Velik poudarek smo tokrat namenili reševanju gostov z resevalno kapuco ter situaciji, kjer se mora gasilec priklopiti na kolegovovo zalogo zraka (dva sta vzelo dobesedno in sta si bratsko delila zrak 😁). Zaradi dima nimamo slik iz notranjosti.
Velika zahvala ekipi PAC Accommodation – Bohinj za uporabo hotela.
Tako vstopamo pripravljeni v novo turistično sezono 💪🚒